Piano – Solo mit Roman Rofalski – Jazz in der Bücherei Freitag 19.11.2021